Redaktionsråd

Hans Hägglund

Överläkare, Professor
Verksamhetschef Blod-  och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset
Uppsala

Michael Bergqvist

Adjungerad Professor
Överläkare vid sektionen för onkologi
Gävle lasarett

Elisabet

Elisabet Lidbrink

Överläkare, PhD
Radiumhemmet
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna

Arne

Arne Östman

Professor
Cancercentrum
Karolinska Institutet
Solna

OLA-BRATT-svv

Ola Bratt

Docent vid Lunds universitet
Consultant Urological Surgeon
Cambridge University Hospital,
United Kingdom