Distribution

Vår ambition är att Onkologi i Sverige skall nå ut till alla läkare som behandlar cancerpatienter. Idag delas tidningen ut till läkare inom följande specialiteter:

Onkologi
Hematologi
Klinisk patologi
Klinisk cytologi
Mammografi
Kirurgi
Urologi
Palliativ vård
Lungmedicin
Smärtläkare
ASIH-läkare
Dermatologi

Samt till sjuksköterskor inom:
Onkologi
Hematologi
Urologi

OiS når även
Apotekens cytostatikaberedningar
Inköpsansvariga på landstingen

Om du behandlar cancerpatienter men inte får tidningen idag mejla till ois@pharma-industry.se så ordnar vi så att du får tidningen skickad till arbetsplatsen.

För övriga som vill ha tidningen kostar en prenumeration 477:- inkl. moms för 6 nummer (helår).

Onkologi i Sverige är TS-kontrollerad. Aktuell TS-kontrollerad upplaga är 8600. (2016)
tidskrifter